16ژوئن 2017

0

1073

0
آدرس جدید پرتال
آدرس جدید پرتال
آدرس جدید پرتال   سلام پرتال پشتیبانی به آدرس زیر انتقال پیدا کرده   برای تمدید و خرید سرویس ها به آدرس زیر مراجعه کنید       https://cp.7server.ir   با توجه به تغییر آدرس پرتال تمامی اطلاعات کاربران جابه جا شده و در آدرس جدید قابل دسترسی هستند   به زودی آمورش کاربری افزوده [...]
Read More