04فوریه 2018

0

546

0
انتقال پنل مدیریت سرویس ها

سامانه مدیریت سرویس ها از آدرس زیر https://7server.ir/vm/به آدرس زیر تغییر کردhttp://7vm.ir/ تمامی کاربران و سرویس ها به آدرس جدید انتقال داده شده و آدرس قبلی غیر فعال گردید با احترام مدیریت 7 سرور  

Read More