04فوریه 2018

0

634

0

انتقال پنل مدیریت سرویس ها

سامانه مدیریت سرویس ها از آدرس زیر

https://7server.ir/vm/به آدرس زیر تغییر کردhttp://7vm.ir/

تمامی کاربران و سرویس ها به آدرس جدید انتقال داده شده و آدرس قبلی غیر فعال گردید

با احترام

مدیریت 7 سرور

 

Comments (0)